Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft Renewables Albania Sh.p.k.

Statkraft Renewables Albania Sh.p.k. (SRA) është një kompani shqiptare në pronësi dhe e operuar nga Statkraft.

SRA po zbaton një projekt inovativ të energjisë diellore në rezervuarin e HEC Banjë.

SRA është duke investiguar oportunitete për zhvillimin e projekteve në Shqipëri në fushën e prodhimit të energjive të rinovueshme.