Punoni me ne

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka krijuar një numër të madh vendesh pune. Vetë Devoll Hydropower Sh.A. punëson vetëm një numër të kufizuar punonjësish direkt, kryesisht personel me kualifikim të lartë.

Kushdo që është i interesuar të merret në konsideratë për mundësi punësimi pranë Devoll Hydropower Sh.A. mund të dergojë Curriculum Vitae, së bashku me një Letër Interesi në adresën e-mail: hr.Albania@statkraft.com

Aktualisht shumica e punësimit kryhet nga kontraktorët e specializuar që po zbatojnë aktivitetet e ndërtimit. Personat e interesuar për t'u punësuar gjatë aktiviteteve të ndërtimit duhet ta adresojnë kërkesën e tyre direkt pranë kontraktorëve përkatës.

Vende të lira pune:

Aktualisht nuk ka vende të lira pune.