Projekt-propozimi për vendosjen e një Impianti Fotovoltaik lundrues me kapacitet 2 MW në rezervuarin e Banjës pranohet nga autoritetet shqiptare

22.12.2018 | lajme

Ministria shqiptare e Energjisë ka pranuar aplikimin e Statkraft Renewables Albania për zhvillimin e një Impianti Fotovoltaik lundrues me kapacitet 2MW në rezervuarin e HEC Banjë

Ky projekt synon të jetë pjesë e programit tonë të Kërkimit dhe Zhvillimit për impiantet diellore lundruese. Projekti-propozimi ofron një zgjidhje teknologjike bashkëkohoreqë do të mundësojë mos-prekjen e tokës dhe shfrytëzimin e sipërfaqes ujore të rezervuarit të Banjës.

Megjithëse si koncept nuk është i ri, Statkraft planifikon që nëpërmjet këtij projekti të eksplorohet fizibiliteti i aplikimeve në shkallë të gjerë i paneleve diellore të lidhura direkt me një membranë lundruese, gjë që lejon ftohjen e paneleve dhe përdorim eficient të tokës. Në momentin e komercializimit kjo teknologji synon të sjellë në treg një aplikim me efektivitet në kosto për impiantet diellore.

Ky projekt do lejojë aplikimin në shkallë më të gjerë në botë të kësaj teknologjie deri tani. Impianti lundrues do të lidhet më një zgjidhje që do të lejojë lëvizje automatike dhe të pakufizuar te paneleve diellore pa ndikuar regjimin operacional të rezervuarit apo HEC Banjë.

Kur të ketë përfunduar tërësisht, impianti do të konsistojë në katër njësi qarkore, secila me diametër prej 72 metra, mbështetur nga struktura tubacionesh polietileni me dendësi të lartë. Impianti diellor do të mbulojë një sipërfaqe prej rreth 16,000 metra katrorë dhe do të ketë një kapacitet total prej 2 MW. Vetë membrana është bërthama e kësaj teknologjie. Është më pak se një milimetër e trashë dhe përbëhet nga poliestër mbuluar me një shtresë polimeri. periudha e ndërtimit vlerësohet të vazhdojë rreth 10 muaj, me synimin për të nisur punimet në prill 2019.