Publikimi i Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Projektin Hidroenergjetik të Devollit

18.10.2013 | lajme

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social përfshin masat zbutëse mjedisore dhe sociale për Projektin Hidroenergjetik të Devollit

Në vijim të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social të realizuar nga konsulentë të pavarur, Devoll Hydropower Sh.A. ka përgatitur Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social për zbutjen e ndikimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

Bazuar në parimet e IFC-së, synohet që familjet e prekura nga projekti që njihen me të drejtë për të përfituar nga programet e DHP-së të jenë në kushte të njëjta apo më të mira pas përfundimit të projektit.

Devoll Hydropower do të ndërtojë në aderim me praktikat e mira të sigurisë, mjedisit dhe social.

Klikoni këtu për të shkarkuar Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social