Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Përfundon ndërtimi i rrugëve lidhëse për fshatrat e prekur në zonën e HEC Moglicë

04 Jan, 2019

Në dhjetor 2018 ka përfunduar ndërtimi i rrugëve lidhëse për rivendosjen e aksesit të humbur në fshatrat e prekur nga krijimi i rezervuarit të HEC Moglicë.

Ndërtimi filloi në fillim të vitit 2018 dhe u zbatua në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Statkraft dhe Bashkisë Maliq.

Ky projekt përfshiu ndërtimin e dy segmenteve të rrugëve rurale:

  • Segmenti i Rrugës Rurale 2A – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Peshtan – Fshati Kodras (Pulaha Lart) – Rreth 7.4 Km
  • Segmenti i Rrugës Rurale 2B – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Gjinikas – Rreth 4.2 Km

Ky projekt u zbatua në kuadër të procesit të Infrastrukturës Zëvendësuese dhe programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Statkraft në mbështetje të komuniteteve të prekura nga zbatimi i HEC Moglicë.

Kjo shënoi një tjetër arritje të rëndësishme për projektin e HEC Moglicë, pas përfundimit të Rrugës Zëvendësuese, përgjatë bregut verior të rezervuarit të Moglicës në nëntor 2018.