Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Përfundon ndërtimi i rrugëve lidhëse për fshatrat e prekur në zonën e HEC Moglicë

04 Jan, 2019

Në dhjetor 2018 ka përfunduar ndërtimi i rrugëve lidhëse për rivendosjen e aksesit të humbur në fshatrat e prekur nga krijimi i rezervuarit të HEC Moglicë.

Ndërtimi filloi në fillim të vitit 2018 dhe u zbatua në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Statkraft dhe Bashkisë Maliq.

Ky projekt përfshiu ndërtimin e dy segmenteve të rrugëve rurale:

  • Segmenti i Rrugës Rurale 2A – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Peshtan – Fshati Kodras (Pulaha Lart) – Rreth 7.4 Km
  • Segmenti i Rrugës Rurale 2B – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Gjinikas – Rreth 4.2 Km

Ky projekt u zbatua në kuadër të procesit të Infrastrukturës Zëvendësuese dhe programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Statkraft në mbështetje të komuniteteve të prekura nga zbatimi i HEC Moglicë.

Kjo shënoi një tjetër arritje të rëndësishme për projektin e HEC Moglicë, pas përfundimit të Rrugës Zëvendësuese, përgjatë bregut verior të rezervuarit të Moglicës në nëntor 2018.