Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Fillon ndërtimi i rrugëve lidhëse për fshatrat e prekur në zonën e HEC Moglicë

08 Jan, 2018

Në janar 2018 ka filluar ndërtimi i rrugëve lidhëse për rivendosjen e aksesit të humbur në fshatrat e prekur nga krijimi i rezervuarit të HEC Moglicë.

Ndërtimi filloi pas një viti intensiv planifikimi dhe bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet Statkraft dhe Bashkisë Maliq.

Ky projekt përfshiu ndërtimin e dy segmenteve të rrugëve rurale:

  • Segmenti i Rrugës Rurale 2A – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Peshtan – Fshati Kodras (Pulaha Lart) – Rreth 7.4 Km
  • Segmenti i Rrugës Rurale 2B – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Gjinikas – Rreth 4.2 Km

Ky projekt zbatohet në kuadër të procesit të Infrastrukturës Zëvendësuese dhe programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Statkraft në mbështetje të komuniteteve të prekura nga zbatimi i HEC Moglicë.

Ndërtimi i këtyre segmenteve rrugore planifikohet të përfundojë brenda vitit 2018, përpara fillimit të krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë.