Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Projekti Hidroenergjetik i Devollit – Inaugurimi i nisjes së projektit

08 Jun, 2009

Më 8 Qershor 2009, Statkraft dhe EVN inauguruan nisjen me sukses të Koncesionit për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.

Në ceremoninë për fillimin e Fazës së Para-Ndërtimeve morën pjesë autoritete shqiptare dhe të huaja.

Gjatë fazës së Para-Ndërtimeve DHP do të kryejë investigime në terren dhe studime me qëllimin për të finalizuar skemën e projektit.