Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Fillon mbushja e rezervuarit të HEC Moglicë

21 Jun, 2019

Më 21.06.2019 filloi mbushja e rezervuarit të HEC Moglicë. Projekti Hidroenergjetik i Moglicës është pjesë integrale e Projektit Hidroenergjetik të Devollit, që zbatohet nga Devoll Hydropower Sh.A. në luginën e Lumit Devoll.

Pas disa viteve në zhvillim dhe zbatim, në qershor 2019 përfundoi ndërtimi i strukturave kryesore të digës së Moglicës. Diga e Moglicës do të krijojë rezervuarin e Moglicës, i cili do të ketë një sipërfaqe prej rreth 7 Km2 dhe vëllim prej më shumë se 360 milion m3. Diga e Moglicës është një digë me bërthamë asfalti dhe mbushje me material vendi me lartësi prej 167 metra.

Projekti i Moglicës zbatohet me standarde dhe praktika të larta të sigurisë në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet shqiptare. Statkraft ka investuar burime të qenësishme financiare dhe njerëzore në ndërtimin e strukturave të projektit të qëndrueshme dhe të sigurta.

HEC Moglicë përbëhet edhe nga një tunel prurje prej rreth 11 Km dhe Central i nëndheshëm me një kapacitet të instaluar prej 184 MW. Kur të hyjë në operim, ky HEC do të prodhojë mesatarisht 450 GWh/vit.