Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Dëgjesa Publike mbi Vlerësimin Mjedisor Strategjik të Lumit të Devollit

25 Mar, 2010

Më 25 Mars 2010, Deoll Hydropower Sh.A. mori pjesë në prezantimin dhe diskutimin publik të propozimit të Vlerësimit Mjedisor Strategjik (VMS) për Planifikimin Energjetik në Lumin Devoll. Evenimenti që u mbajt në Pallatin e Kulturës “Thoma Prifti” në Gramsh u organizua nga Ministria e Ekonomise, Tregtisë dhe Energjetikës (METE) dhe në të morën pjesë shumë përfaqësues të komunitetit.

VMS, i hartuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe grupi i saj i eksertëve në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit përcakton kornizën strategjike Shqiptare të zhvillimit të hidroenergjisë në luginën e Devollit në termat e mbrojtjes mjedisore dhe sociale.

Qëllimi i VMS është:

  • Të qartësojë kushtet dhe kufizimet rregulluese.
  • Të diskutojë alternativën e propozuar të hidroenergjisë dhe opsionin e mos-veprimit nga një perspektivë sociale dhe mjedisore.
  • To ofrojë informacione rreth oportuniteteve dhe kufizimeve për përdorimin në të ardhmen të tokës dhe zhvillimin ekonomik.
  • Të identifikojë çështjet kyç që kanë nevojë për studim të mëtejshëm.

Devoll Hydropower Sh.A. do të implementojë projektin e saj me kujdes të lartë ndaj këtij dokumenti, duke respektuar natyrën, mjedisin dhe komunitetin e zonës.