Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Publikohet Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Projektin Hidroenergjetik të Devollit

18 Oct, 2013

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social përfshin masat zbutëse mjedisore dhe sociale për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.

Në vijim të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social të realizuar nga konsulentë të pavarur, Devoll Hydropower Sh.A. ka përgatitur Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social për zbutjen e ndikimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

Bazuar në parimet e IFC-së, synohet që familjet e prekura nga projekti që njihen me të drejtë për të përfituar nga programet e DHP-së të jenë në kushte të njëjta apo më të mira pas përfundimit të projektit.

Devoll Hydropower do të ndërtojë në aderim me praktikat e mira të sigurisë, mjedisit dhe social.

Klikoni këtu për të parë Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social