Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Shtëpitë Zëvendësuese për ndikimet nga HEC Moglicë përfundohen dhe u dorëzohen familjeve të prekura nga projekti

05 Aug, 2018

Në gusht 2018 përfundoi zhvendosja e 21 familjeve të prekura nga projekti i HEC Moglicë në Shtëpitë Zëvendësuese që u ndërtuan në Maliq.

Pas vitesh me konsultime me Familjet e Prekura nga Projekti (FPP) dhe tejkalimi i sfidave institucionale për alokimin e truallit të nevojshëm, ndërtimi i Shtëpive Zëvendësuese të reja përfundoi në korrik dhe FPP-të u zhvendosën menjëherë në shtëpitë zëvendësuese.

Në inaugurimin dhe dorëzimin e shtëpive zëvendësuese pranë FPP-ve ishte i pranishëm edhe Kryeministri i Shqipërisë i cili i dorëzoi çelësat një prej familjeve.

Ndërtimi i Shtëpive Zëvendësuese për FPP-të u realizua në kuadër të programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social për zbutjen e ndikimeve të Projektit Hidrenergjetik të Devollit.