Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Hapet Rruga Zëvendësuese e ndërtuar nga Statkraft në Moglicë

23 Nov, 2018

Statkraft hapi zyrtarisht rrugën zëvendësuese në Moglicë, në prani të autoriteteve lokale dhe qendrore.

Të premten më 23 nëntor, Statkraft hapi zyrtarisht Rrugën Zëvendësuese të ndërtuar në Moglicë, Shqipëri. Hapja u realizua në prani të Ministrit të Energjisë, Z. Damian Gjiknuri, Zv. Presidentit Ekzekutiv të Statkraft, Z. Jürgen Tzschoppe, dhe Ambasadorit të Norvegjisë Z. Per Sjaastad në fshatin Nikollarë.

"Dëshiroj të përgëzoj ekipin në Shqipëri për përfundimin me sukses të punimeve të ndërtimit të rrugës, e cila ka qenë një sipërmarrje madhore nga Statkraft në Projektin e Devollit. Projekti i Devollit është një nga investimet tona më të mëdha jashtë Norvegjisë, dhe po japim një kontribut të rëndësishëm në industrinë energjetike në Shqipëri”, deklaroi Zv. Presidenti Ekzekutiv i Statkraft, Jürgen Tzschoppe.

Në vitin 2015, Statkraft mori përsipër përgjegjësinë për ndërtimin e Infrastrukturës Zëvendësuese të prekur nga Projekti Hidroenergjetik i Devollit, përfshirë dy segmente të rrugës nacionale që preken. Në total janë ndërtuar 35 Km Rrugë Zëvendësuese, që përfshijnë 15 ura. Projekti i Devollit ka ndërtuar dhe përmirësuar më shumë se 100 Km rrugë në Luginën e Lumit Devoll.