Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Organizohet tryezë informuese me autoritetet rreth Planit të Emergjencave të HEC Banjë

10 Jan, 2018

Në kuadër të Planit të Emergjencave të HEC Banjë, Statkraft organizoi një takim koordinues me autoritetet për të diskutuar dhe koordinuar Planin e Njoftimit të rasteve të Emergjencave në rrjedhën e poshtme të Banjës.

Plani synon të parandalojë dhe/ose kufizojë pasojat e padëshirueshmë, në rast të situatave të emergjencës nga përmbytjet.

Takimi u mbajt pranë ambienteve të HEC Banjë dhe në të morën pjesë përfaqësues nga 10 Bashki dhe Prefektura.

Gjatë takimit u prezantuan dhe diskutuan tre skenare kryesore të mundshme të shkarkimeve të mëdha nga HEC Banjë. Gjithashtu, u prezantua Plani i Emergjencave të HEC Banjë me harta GIS të simulimeve të zonave të prekura.

Rezervuari i HEC Banjë ka sipërfaqe totale prej rreth 14 km2, me vëllim total prej rreth 400 milion m3.