Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft merr lejen për fillimin e krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë

14 May, 2019

Më 14.05.2019 Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha miratoi autorizimin për fillimin e krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë.

Ky miratim shënon arritjen e një objektivi madhor për këtë hap shumë të rëndësishëm në ndërtimin e HEC Moglicë. Shumë shpejt planifikohet të nisë krijimi i rezervuarit të Moglicës.

Për HEC Moglicë aktualisht janë duke përfunduar punimet e fundit dhe aktivitetet e çimentimit pranë digës. Punimet e nëndheshme në tunele kanë përfunduar, dhe instalimi i makinerive në godinën e centralit të Moglicës është në progres të mirë.

HEC Moglicë përbëhet nga një digë me bërthamë asfalti dhe mbushje me material vendi me lartësi më shumë se 160 metra, tunel derivacioni rreth 11 Km dhe Central i nëndheshëm me një kapacitet të instaluar prej 184 MW. Kur të hyjë në operim, ky HEC do të prodhojë mesatarisht 450 GWh/vit.