Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft merr pjesë në Energy Expo & Forum në Tiranë

06 Oct, 2018

Më 5-6 tetor Statkraft mori pjesë në edicionin e dytë të Albanian Energy Expo & Forum 2018.

Ky edicion ishte fokusuar në inestimet në energjitë e rinovueshme në Shqipëri, Kosovë, Malin e Zi, Maqedoni, Greqi, Kroaci dhe Serbi.

Statkraft mori pjesë si nja aktor aktiv i sektorit tëenerjgisë në Shqipëri, me stendën e vetë si edhe nëpërmjet prezantimeve në konferencën e forumit.

Forumi bashkoi përfaqësues nga entet private dhe publike në sektorin e energjisë së rinovueshme.