Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft kontribuon në përpjekjet e reagimit ndaj emergjencës pas tërmetit në Shqipëri

03 Dec, 2019

Statkraft i bashkohet përpjekjeve të reagimit ndaj emergjencës pas tërmetit në Shqipëri të datës 26.11.2019. Fondet e angazhuara prej 50.000 Euro do të kanalizohen nëpërmjet Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC).

Mendimet tona janë me popullin shqiptar të goditur nga kjo fatkeqësi e tërmetit. Statkraft do të mbështesë ndihmesën nëpërmjet kontributit ndaj apelit të emergjencës së IFRC”, thotë Tron Engebrethsen, SVP-Albania pranë International Power në Statkraft,.

Statkraft është angazhuar për të mbështetur me 50.000 Euro si kontribut për përpjekjet që vazhdojnë për reagimin ndaj emergjencës. Kjo shumë e angazhuar do të kanalizohet nëpërmjet Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe.

Statkraft është e pranishme në Shqipëri prej vitit 2007, kryesisht nëpërmjet zhvillimit të Projektit Hidroenergjetik të Devollit. Strukturat e projektit të HEC Banjë dhe HEC Moglicë nuk janë ndikuar negativisht nga ky tërmet.