Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft inauguron përfundimin e apartamenteve zëvendësuese në zonën e HEC Banjë

23 Nov, 2018

16 apartamente zëvendësuese janë ndvrtuar në qytetin e Gramshit në përfitim të familjeve të prekura nga projekti në zonën e HEC Banjë.

Apartamentet zëvendësuese u ndërtuan në mbështetje të familjeve të prekura nga ndërtimi i HEC Banjë në fshatrat Drizë dhe Cingar i Poshtëm, Bashkia Gramsh, që nuk përfituan fillimisht nga programi i Risistemimit për ndikimet nga HEC Banjë.

Ky projekt u financua nga Devoll Hydropower Sh.A. / Statkraft me kontributin edhe të përfituesëve.

Projekti u zbatua si bashkëpunim ndërmjet Statkraft, Bashkia Gramsh dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Inaugurimi u mbajt ditën e premte, 23 nëntor, në prani të Zv. Presidentit Ekzekutiv të Statkraft, Z. Jürgen Tzschoppe, Ministrit të Energjisë, Z. Damian Gjiknuri dhe Kryetarja e Bashkisë Gramsh, Znj. Luljeta Dollani.