Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Përfundojnë 17 km tunel në tunelin e HEC Moglicë

08 May, 2018

Data 3 maj shënoi një arritje të rëndësishme në projektin e HEC Moglicë. U arrit përfundimi i 17 kilometrave tunel të Hidrocentralit të Moglicës, teksa Makineria për Shpimin e Tunelit (Tunnel Boring Machine - TBM) përfundoi udhëtimin e saj.

Hapja e tuneleve që filloi  në mesin e vitit 2015 përfshiu tunelin më të gjatë të prurjes për një hidrocentral të madh në Shqipëri dhe Makinerinë e parë për Shpimin e Tuneleve në vend. Tuneli i prurjes është rreth 11 kilometra i gjatë dhe 6 prej tyre u hapën duke përdorur TBM-në, ndërsa pjesa tjetër u hap me germime dhe shperthime.

TBM-ja me gjatësi prej rreth 165 metra  dhe diametër gërmimi prej rreth 6.2 metra e përfundoi rrugëtimin e saj për rreth 18 muaj. Makineria hasi një sërë sfidash gjatë hapjes së tunelit nëpër gjeologjinë e pasur të zonës, gjë që kërkoi bashkëpunim të ngushtë të kontraktorit Limak-Age me Statkraft gjatë kësaj periudhe.

Tuneli i prurjes prej rreth 11 Km do të kanalizojë ujin nga rezervuari i Moglicës në centralin nëntokësor, i cili është i pari i llojit të vetë në Shqipëri.

"Më shumë se 240 punonjës janë përfshirë direkt në punimet e nëndheshme. Tashmë risku në ndërtimin e projektit është ulur ndjeshëm. Një falenderim i madh shkon për të gjithë punonjësit që u angazhuan në arritjen e këtij objektivi kaq të rëndësishëm”, tha William Burstrom, Drejtori i Projektit të HEC Moglicë.