Dokumente Planifikimi dhe Materiale Informuese

Më poshtë mund të gjeni dokumente në PDF lidhur me Projektin Hidroenergjetik të Devollit

Dokumente planifikimi

Materiale informuese