Rreth cookies

Faqja e Internetit e Statkraft përdor cookies. Me qëllim për të përdorur faqet e Internetit të Statkraft ashtu siç janë parashikuar duhet të pranoni cookies browser-in tuaj.

Duke vizituar faqet e Internetit të Statkraft dhe duke konfiguruar web browser-in tuaj për të pranuar cookies, ju pranoni të na lejoni të përdorim cookies për funksionimin normal të faqeve tona të Internetit.

Çfarë është një cookie? Cookies janë file-a të vegjël teksti, që krjohen nga faqet e Internetit që vizitoni, të cilat përmbajnë të dhëna. Ato ruhen në kompjuterin e vizitorit me qëllime të ndryshme, p.sh. t'i japin vizitorit akses në funksione të ndryshme, mbledhje të dhënash statistikore, etj.. Ka dy tipe të cookies: - Cookies të qendrueshme. Ky tip cookie ruhet në kompjuterin e përdoruesit për një periudhë të caktuar kohe, pas së cilës fshihen. - Cookies për sesione. Një cookie për sesione ruhet përkohësisht në memorien e kompjuterit ndërsa vizitori po shfleton faqen e Internetit. Cookie e sesionit fshihet pasi mbyllet web browser-i.

Çfarë lloj cookies ekzistojnë në faqen e Internetit të Statkraft? Statkraft përdor të dy tipet, qoftë të qendrueshme qoftë të sesionit. Disa nga këto cookies janë të nevojshme në mënyrë që faqja e Internetit të funksionojë siç parashikohet.

Statkraft përdor mjete analitike për statistika web me anë të Google Analytics për të pasur një kuptim më të mirë se si e përdorin vizitorët faqen e Internetit. Qëllimi i kësaj është të përmirësohet përmbajtja, lundrimi dhe struktura e faqeve të Internetit. Google Analytics kryesisht përdor cookies nga pala e parë për të raportuar rreth ndërveprimeve të vizitorëve në faqen e internetit. Këto cookies përdoren për të ruajtur informacione që nuk e identifikon personalisht përdoruesin. Browser-at nuk i shkëmbejnë cookies të palës së parë nëpër domain-e. Të dhënat e Google Analytics nuk mund të shpërndahen pa pranimin e klientit, përveç disa rrethanave specifike të kufizuara, të tilla si kur kërkohet me ligj. Vizitorët e faqeve të Internetit që nuk duan që të dhënat e vizitave të tyre të raportohen nga Google Analytics JavaScript mund të inslatojnë Shtojcën për browser-in të Google Analytics opt-out. Shtojca për browser-in Google Analytics opt-out nuk parandalon informacionin që të çohet në vetë faqen e Internetit apo në mënyra të tjera në shërbimet e analizave web. Mësoni më shumë rreth Shtojcës për browser-in Google Analytics opt-out  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Si mund t'i fshij cookies? Nëse nuk pranoni përdorimin e cookies, mund të çaktivizoni përdorimin e cookies në parametrat e sigurisë të  web browser-it tuaj. Informacion rreth si të fshini cookies në browser-in tuaj mund ta gjeni këtu: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies.