Energjia diellore

Në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit në Shqipëri, Statkraft po zhvillon një projekt inovativ me panele diellore lundruese në rezervuarin e Banjës

Statkraft është e hapur dhe vazhdon të investigojë oportunitete të mundshme për të zgjeruar investimet e saj në energji diellore në Shqipëri dhe Europën juglindore.