Statkraft Renewables Albania Sh.p.k.

Statkraft Renewables Albania Sh.p.k. (SRA) është një kompani shqiptare në pronësi dhe e operuar nga Statkraft.

SRA është duke investiguar oportunitete për zhvillimin e projekteve në Shqipëri në fushën e prodhimit të energjive të rinovueshme.