Përgjegjësia e Korporatës

Përgjegjësia e Korporatës është në zemrën e aktiviteteve tona

Në sjellim energji bazuar në burime të rinovueshme të energjisë, duke përdorur metoda të qendrueshme, të sigurta dhe eficiente. Ne sillemi në mënyrë etike dhe me përgjegjësi sociale.

Qëllimi ynë është të kemi operacione të qendrueshme dhe të sigurta ku njerëzit, komunitetet, mjedisi dhe asetet janë të mbrojtura.