Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Rreth cookies

Faqja e Internetit e Statkraft përdor cookies. Me qëllim për të përdorur faqet e Internetit të Statkraft ashtu siç janë parashikuar duhet të pranoni cookies browser-in tuaj.

Rreth cookies Faqja e Internetit e Statkraft përdor cookies. Me qëllim për të përdorur faqet e Internetit të Statkraft ashtu siç janë parashikuar duhet të pranoni cookies browser-in tuaj.

Duke vizituar faqet e Internetit të Statkraft dhe duke konfiguruar web browser-in tuaj për të pranuar cookies, ju pranoni të na lejoni të përdorim cookies për funksionimin normal të faqeve tona të Internetit.

Çfarë është një cookie? Cookies janë file-a të vegjël teksti, që krjohen nga faqet e Internetit që vizitoni, të cilat përmbajnë të dhëna. Ato ruhen në kompjuterin e vizitorit me qëllime të ndryshme, p.sh. t'i japin vizitorit akses në funksione të ndryshme, mbledhje të dhënash statistikore, etj.. Ka dy tipe të cookies: - Cookies të qendrueshme. Ky tip cookie ruhet në kompjuterin e përdoruesit për një periudhë të caktuar kohe, pas së cilës fshihen. - Cookies për sesione. Një cookie për sesione ruhet përkohësisht në memorien e kompjuterit ndërsa vizitori po shfleton faqen e Internetit. Cookie e sesionit fshihet pasi mbyllet web browser-i.

Çfarë lloj cookies ekzistojnë në faqen e Internetit të Statkraft? Statkraft përdor të dy tipet, qoftë të qendrueshme qoftë të sesionit. Disa nga këto cookies janë të nevojshme në mënyrë që faqja e Internetit të funksionojë siç parashikohet.

Statkraft përdor mjete analitike për statistika web me anë të Google Analytics për të pasur një kuptim më të mirë se si e përdorin vizitorët faqen e Internetit. Qëllimi i kësaj është të përmirësohet përmbajtja, lundrimi dhe struktura e faqeve të Internetit. Google Analytics kryesisht përdor cookies nga pala e parë për të raportuar rreth ndërveprimeve të vizitorëve në faqen e internetit. Këto cookies përdoren për të ruajtur informacione që nuk e identifikon personalisht përdoruesin. Browser-at nuk i shkëmbejnë cookies të palës së parë nëpër domain-e. Të dhënat e Google Analytics nuk mund të shpërndahen pa pranimin e klientit, përveç disa rrethanave specifike të kufizuara, të tilla si kur kërkohet me ligj. Vizitorët e faqeve të Internetit që nuk duan që të dhënat e vizitave të tyre të raportohen nga Google Analytics JavaScript mund të inslatojnë Shtojcën për browser-in të Google Analytics opt-out. Shtojca për browser-in Google Analytics opt-out nuk parandalon informacionin që të çohet në vetë faqen e Internetit apo në mënyra të tjera në shërbimet e analizave web. Mësoni më shumë rreth Shtojcës për browser-in Google Analytics opt-out  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Si mund t'i fshij cookies? Nëse nuk pranoni përdorimin e cookies, mund të çaktivizoni përdorimin e cookies në parametrat e sigurisë të  web browser-it tuaj. Informacion rreth si të fshini cookies në browser-in tuaj mund ta gjeni këtu: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies.

Cookie name Domain Expire Purpose
__cfduid .statkraft.com 1 year Strictly Necessary
ARRAffinity .www.statkraft.com Session Strictly Necessary
ASP.NET_SessionId www.statkraft.com Session Strictly Necessary
TiPMix .www.statkraft.com Session Strictly Necessary
x-ms-routing-name .statkraft.com Session Strictly Necessary
_ga .statkraft.com 2 years Performance
_gat_UA-1200199-5 .statkraft.com 1 day Performance
_gid .statkraft.com 1 day Performance
nmstat .statkraft.com 2 years Performance
eu_cn .twitter.com 1 year Functionality
AWSELB 6035611.global.siteimproveanalytics.io Session Functionality
siteimproveses 6035611.global.siteimproveanalytics.io Session Functionality
player .vimeo.com 1 year Functionality
uvc .addtoany.com 4 hours Functionality
StatkraftGDPRBanner .statkraft.com 6 months Functionality
StatkraftCookieBanner .statkraft.com 6 months Functionality
AcceptedCookies .statkraft.com 2 years Functionality
_ga .twitter.com 2 years Targeting/Advertising
guest_id .twitter.com 2 years Targeting/Advertising
personalization_id .twitter.com 2 years Targeting/Advertising
tfw_exp .twitter.com 14 days Targeting/Advertising

Purpose: Strictly Necessary

Cookie name: __cfduid
Domain: .statkraft.com
Expires: 1 year
Read more: https://cookiepedia.co.uk/cookies/__cfduid
Cookie associated with sites using CloudFlare, used to speed up page load times. According to CloudFlare it is used to override any security restrictions based on the IP address the visitor is coming from. It does not contain any user identification information.
   
Cookie name: ARRAffinity
Domain: .www.statkraft.com
Expires: Session
Read more: https://cookiepedia.co.uk/cookies/ARRAffinity
This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.
   
Cookie name: ASP.NET_SessionId
Domain: www.statkraft.com
Expires: Session
Read more: https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET
General purpose platform session cookie, used by sites written with Microsoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.
   
Cookie name: TiPMix
Domain: .www.statkraft.com
Expires: Session
Purpose: Strictly Necessary
Cookie name: x-ms-routing-name
Domain: .statkraft.com
Expires: Session
Used by Azure to ensure visitor is using the most recent codebase.

Purpose: Performance

Cookie name _ga
Domain .statkraft.com
Expires 2 years
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
   
Cookie name _gat_UA-1200199-5
Domain .statkraft.com
Expires 1 day
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA
This is a pattern type cookie (_gat_UA-nnnnnnn-nn) set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
   
Cookie name _gid
Domain .statkraft.com
Expires 1 day
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
This cookie is used to store and update a unique value for each page visited.
   
Cookie name nmstat
Domain .statkraft.com
Expires 2 years
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/nmstat
This cookie is associated with SiteImporove. It enables Statkraft to gather usage statistics on the website.

Purpose: Functionality

Cookie name eu_cn
Domain .twitter.com
Expires 1 year
This cookie is set due to Twitter integration and sharing capabilities for the social media.
   
Cookie name AWSELB
Domain 6035611.global.siteimproveanalytics.io
Expires Session
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/AWSELB
Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.
   
Cookie name siteimproveses
Domain 6035611.global.siteimproveanalytics.io
Expires Session
A third party tool used by Statkraft to improve user experience and universal design.
   
Cookie name player
Domain .vimeo.com
Expires 1 year
Read more https://vimeo.com/cookie_policy
This first party cookie created by Vimeo is used to remember user's player mode preferences.
   
Cookie name uvc
Domain .addtoany.com
Expires 4 hours
This cookie is used to provide the social sharing functionality
   
Cookie name StatkraftGDPRBanner
Domain .statkraft.com
Expires 6 months
This cookie is used to remember user's GDPR banner choice
   
Cookie name StatkraftCookieBanner
Domain .statkraft.com
Expires 6 months
This cookie is used to remember user's cookie banner choice
   
Cookie name AcceptedCookies
Domain .statkraft.com
Expires 2 years

Purpose: Targeting/Advertising

Cookie name _ga
Domain .twitter.com
Expires 2 years
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
This cookie is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
   
Cookie name guest_id
Domain .twitter.com
Expires 2 years
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/guest_id
This cookie is set by Twitter to identify and track the website visitor.
   
Cookie name personalization_id
Domain .twitter.com
Expires 2 years
Read more https://cookiepedia.co.uk/cookies/personalization
This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
   
Cookie name tfw_exp
Domain .twitter.com
Expires 14 days
This cookie is set due to Twitter integration and sharing capabilities for the social media.

Përmbajtje e ngjashme

Etika e biznesit dhe përputhshmëria

Ne kemi zero tolerancë për korrupsionin, punojmë për të garantuar konkurrencë të rregullt, të shmangim partner biznesi jo-etik, të mbrojmë të dhënat personale dhe të parandalojmë të gjitha format e mashtrimit.

Lexoni më shumë

Statkraft.al njoftim ligjor

Termat e përdorimit të faqes së internetit të Statkraft / Devoll Hydropower Sh.A. përfshijnë detyrime, përgjegjësi të palëve të treta dhe të drejta të kopjimit dhe pronësisë intelektuale.

Read more

Deklaratë e privatësisë

Respekti për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale është pjesë e kulturës së korporatës. Kjo na mundëson të mbajmë një mjedis ku klientët, furnitorët dhe grupet tona të interesit mund të kenë besim tek Statkraft në përpunimin e të dhënave të tyre personale.

Lexoni më shumë