Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Na kontaktoni

Zyra Qendrore - Tiranë

Devoll Hydropower Sh.A.

ABA Business Centre, Zyra Nr. 1206

Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355  4 450 1 450

Email: info.albania@statkraft.com

 

Zyra pranë HEC Banja

Devoll Hydropower Sh.A.

Fshati Shtepanj, Njësia Administrative Gostimë, Bashkia Cërrik, Shqipëri

 

Zyra pranë HEC Moglicë

Devoll Hydropower Sh.A.

Fshati Dobërçan, Njësia Administrative Moglicë, Bashkia Maliq, Shqipëri

 

Zyra për Informimin e Publikut:

Zyra për Informimin e Publikut pranë HEC Banjë

Adresa: Fshati Shtepanj, Njësia Administrative Gostimë, Bashkia Cërrik, Shqipëri

 

Zyra për Informimin e Publikut pranë HEC Moglicë

Adresa: Fshati Dobërçan, Njësia Administrative Moglicë, Bashkia Maliq, Shqipëri

 

Tregtimi i Energjisë

Jemi të hapur të bashkëpunojmë me operatorë lokalë dhe rajonalë në kuadër të tregtimit të energjisë, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në:

DHPtrading@statkraft.com

 

Prokurimet

Statkraft në Shqipëri prokuron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh, kontakti për prokurimet:

procurement.albania@statkraft.com