Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Vend pune i shëndetshëm dhe i sigurt

Ne e dimë se ndërtimi dhe operimi i infrastrukturës së energjisë së rinovueshme mund të jetë punë e rrezikshme që ka nevojë për standardet më të larta të shëndetit dhe sigurisë. Kujdesi për njerëzit është themelor në kulturën tonë, dhe punojmë vazhdimisht drejt objektivit tonë për zero lëndime.

Një mjedis pune i sigurt dhe i shëndetshëm është parakusht për ne kudo që të jemi në botë, qoftë nëse punojmë në hidrocentralet në Norvegji, apo në centralet fotovoltaike në Indi. Ne jemi të angazhuar në parandalimin e incidenteve dhe promovimin e një mjedisi pune pa lëndime apo dëmtime për punonjësit tanë, partnerët tanë në biznes dhe grupet e interesit vendore.

Objektivi ynë është që çdokush duhet të kthehet në shtëpi i sigurt nga puna me Statkraft, dhe që ata që ndikohen nga operimet tona të jenë të mbrojtur. Punojmë në mënyrë konstante për përmirësimin dhe zgjerimin e iniciativave qoftë të brendshme apo të jashtme që lidhen me shëndetin dhe sigurinë.