Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Impianti Fotovoltaik Lundrues i Banjës

Në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit në Shqipëri, Statkraft po zhvillon një projekt inovativ me panele diellore lundruese në rezervuarin e Banjës.

Projekti pilot i Impiantit Fotovoltaik Lundrues të Banjës filloi zbatimin gjatë vitit 2020 dhe planifikohet të përfundohet në vitin 2021.

Impianti Fotovoltaik Lundrues i Banjës përbëhet nga katër njësi lundruese secila prej 0.5 MWp. Njësitë lundruese janë të ankoruara në rezervuarin e Banjës, pranë digës së hidrocentralit të Banjës. Secila njësi me 70 metra diametër përbëhet nga një tubacion unazë polietileni dhe një membranë e papërshkueshme, në të cilën montohen panelet fotovoltaike.

Projekti po zbatohet në bashkëpunim me kompaninë norvegjeze Ocean Sun dhe me kontraktorë vendorë shqiptarë.

Investimi i planifikuar për këtë projekt është rreth 2 milion Euro.