Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Impianti Fotovoltaik Lundrues i Banjës

Statkraft ka zbatuar një projekt inovativ kërkim-zhvillimi me panele diellore të vendosura në njësi lundruese në rezervuarin e Banjës.

Impianti ndodhet në rezervuarin e Banjës, ku Statkraft operon Hidrocentralin e Banjës, i cili ka kapacitet të instaluar 72 MW. Investimi i Statkraft në Impiantin Fotovoltaik Lundrues i Banjës është një projekt inovativ kërkim-zhvillimi me kapacitet të instaluar prej 2 MWp dhe prodhim të planifikuar vjetor prej rreth 2.6 GWh.

Impianti përbëhet nga katër njësi lundruese individuale dhe secila njësi ka një sipërfaqe prej rreth 4,000 m2 dhe ka mbi 1,500 panele fotovoltaike. Kjo teknologji fotovoltaike lundruese është zhvilluar nga shoqëria norvegjeze Ocean Sun. Përveç prodhimit të energjisë së rinovueshme, ky projekt kërkim-zhvillimi do të shërbejë edhe si bazë për të mësuar dhe vlerësuar përftimet e mundshme të kësaj teknologjie.