Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Angazhimet tona

Mënyra se si prodhojmë, tregtojmë dhe konsumojmë energji po ndryshon me një shkallë të paprecedentë. Në rrugëtimin drejt një bote të bazuar në energjinë e rinovueshme, është e nevojshme ta bëjmë në mënyrën e duhur – me qëndrueshmërinë si pjesë e aktiviteteve tona bërthamë dhe praktikave të biznesit.

Në qasjen tonë ndaj qëndrueshmërisë, ne paraqesim kuadrin se si biznesi ynë mund të operojë në mënyrë të qëndrueshme në bërthamën e vetë. Më tej, ne kemi disa angazhime për të garantuar që qasja jonë të përkthehet në veprime konkrete biznesi. Këto angazhime trajtojnë fushat e qëndrueshmërisë që janë çelësi i suksesit afatgjatë të biznesit tonë.