Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Angazhimet tona

Mënyra se si prodhojmë, tregtojmë dhe konsumojmë energji po ndryshon me një shkallë të paprecedentë. Në rrugëtimin drejt një bote të bazuar në energjinë e rinovueshme, është e nevojshme ta bëjmë në mënyrën e duhur – me qëndrueshmërinë si pjesë e aktiviteteve tona bërthamë dhe praktikave të biznesit.

Në qasjen tonë ndaj qëndrueshmërisë, ne paraqesim kuadrin se si biznesi ynë mund të operojë në mënyrë të qëndrueshme në bërthamën e vetë. Më tej, ne kemi disa angazhime për të garantuar që qasja jonë të përkthehet në veprime konkrete biznesi. Këto angazhime trajtojnë fushat e qëndrueshmërisë që janë çelësi i suksesit afatgjatë të biznesit tonë.