Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Mjedisi

Teksa drejtojmë zhvendosjen drejt një të ardhme me energji të rinovueshme, numri i impianteve të energjisë do të rritet në mbarë botën. Ne jemi të angazhuar në menaxhimin e ndikimeve në mjedis të shkaktuar nga aktivitetet tona në një mënyrë të përgjegjshme.

Nga ndërtimi tek operimi, ne punojmë për të vlerësuar riskun mjedisor, duke vlerësuar me kujdes problematika të ndryshme, dhe duke zbatuar aktivitete zbutëse. Kur ndërtojmë centrale të reja ne përdorim praktikat dhe udhëzimet e mira ndërkombëtare, dhe kur jemi në operim, ndjekim koncesionet dhe lejet e mjedisit.