Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mjedisi

Teksa drejtojmë zhvendosjen drejt një të ardhme me energji të rinovueshme, numri i impianteve të energjisë do të rritet në mbarë botën. Ne jemi të angazhuar në menaxhimin e ndikimeve në mjedis të shkaktuar nga aktivitetet tona në një mënyrë të përgjegjshme.

Nga ndërtimi tek operimi, ne punojmë për të vlerësuar riskun mjedisor, duke vlerësuar me kujdes problematika të ndryshme, dhe duke zbatuar aktivitete zbutëse. Kur ndërtojmë centrale të reja ne përdorim praktikat dhe udhëzimet e mira ndërkombëtare, dhe kur jemi në operim, ndjekim koncesionet dhe lejet e mjedisit.