Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tregtimi, Origjinimi dhe Menaxhimi i Energjisë

Statkraft është një nga tregtarët kryesorë në tregun Europian të energjisë, në më shumë se 20 vende.

Tregtimi i Energjisë

Çmimet në tregun e energjisë janë të luhatshme dhe mund të ndikohen nga shumë faktorë. Puna jonë është të dimë saktësisht kur të blejme apo shesim një produkt, dhe analizojmë sasi masive të dhënash për të kuptuar mekanizmat e tregut. Ne punojmë për një gamë të gjerë klientësh; nga prodhuesit e vegjël që shesin energjinë nga centralet e tyre, kompanitë e mëdha industriale që kërkojnë furnizim të madh dhe të qendrueshëm të energjisë, si edhe me shpërndarësit e energjisë që kërkojnë furnitorë.

Menaxhimi i Energjisë

Ju mund t'i besoni Statkraft si partner profesional në të gjitha detyrat rutine të lidhura me furnizimin fizik të energjisë (tregtimi në vend, menaxhimi i disbalancave dhe administrime të tjera të tregtimit të energjisë). Ne jemi partner i besueshëm për menaxhimin e riskut dhe tregtimin në tregun financiar të energjisë, si edhe ofrojmë informacion neutral për tregun në mënyrë që ju të keni informacion të plotë në zhvillimet e tregut të energjisë.

Misioni i Menaxhimit të Energjisë është maksimizimi i të ardhurave nga optimizimi i miksit të aseteve të portofolëve të energjisë në shitjet në tregjet në vend, bazuar në analizë themelore të tregut, analizë hidrologjike dhe klimatike, përfshirë shpërndarjen stinore, përllogaritjet e vlerave të ujit, parashikimet e prurjeve në afat të shkurtër dhe planifikimin e prodhimit në afat të shkurtër.

Tregti me integritet

Ne sillemi në mënyrë të përgjegjshme dhe profesionale. Ne zbatojmë legjislacionin dhe rregulloret në fuqi kurdoherë që tregtojmë. Ne përpiqemi të kemi menaxhim të fortë risku, sjellje transparente në treg dhe integritet në të gjitha shkëmbimet tona. Ne e mirëpresim "Rregulloren e Integritetit dhe Transparences në Tregun e Shitjes me Shumicë të Energjisë" (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency - REMIT) të bashkimit Europian e cila promovon integritetin e tregut.

Tregtimi i Energjisë në Shqipëri

Nëpërmjet kompanisë së saj vartëse në Shqipëri, Devoll Hydropower Sh.A., Statkraft është e licencuar të Prodhojë, Furnizojë dhe Tregtojë energji në Shqipëri.

Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar me operatorë lokalë apo rajonalë sa i përket aktiviteteve të tregtimit të energjisë, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në: DHPtrading@statkraft.com