Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hidroenergjia në Shqipëri

Në Shqipëri Statkraft ka ndërtuar dhe po operon Projektin Hidroenergjetik të Devollit, investimi më i madh privat në hidroenergji në Shqipëri në 30 vitet e fundit.

Statkraft është e hapur dhe vazhdon të investigojë oportunitete të mundshme për të zgjeruar investimet e saj në hidroenergji dhe energji nga dielli në Shqipëri dhe në Europën juglindore.

Hidroenergjia ka shumë avantazhe, që përfshijnë:

  • Emetimet e ulëta
  • Eficiencë e lartë
  • Jetëgjatësi e madhe
  • Fleksibilitet i lartë

Ky fleksibilitet është shumë i rëndësishëm kur kombinohet me teknologji të tjera si energjia nga era. Zhvillimi dhe operimi i hidrocentraleve lehtëson përdorime të shumfishta të trupave ujore. Me shembuj si ujitja, furnizimi me ujë, transporti dhe rekreacioni.

Gjithashtu, në shumë zona kontrolli i përmbytjeve nëpërmjet rezervuarëve është shumë i rëndësishëm.