Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Hidroenergjia në Shqipëri

Në Shqipëri Statkraft ka ndërtuar dhe po operon Projektin Hidroenergjetik të Devollit, investimi më i madh privat në hidroenergji në Shqipëri në 30 vitet e fundit.

Statkraft është e hapur dhe vazhdon të investigojë oportunitete të mundshme për të zgjeruar investimet e saj në hidroenergji dhe energji nga dielli në Shqipëri dhe në Europën juglindore.

Hidroenergjia ka shumë avantazhe, që përfshijnë:

  • Emetimet e ulëta
  • Eficiencë e lartë
  • Jetëgjatësi e madhe
  • Fleksibilitet i lartë

Ky fleksibilitet është shumë i rëndësishëm kur kombinohet me teknologji të tjera si energjia nga era. Zhvillimi dhe operimi i hidrocentraleve lehtëson përdorime të shumfishta të trupave ujore. Me shembuj si ujitja, furnizimi me ujë, transporti dhe rekreacioni.

Gjithashtu, në shumë zona kontrolli i përmbytjeve nëpërmjet rezervuarëve është shumë i rëndësishëm.