Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Linjat e Transmetimit

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka përfshirë ndërtimin e dy linjave të transmetimit; një linjë 220 kV dhe një linjë 110 kV

Këto dy linja transmetimi lidhin centralet me rrjetin kombatër të energjisë elektrike.

1. HEC Moglicë – Nënstacioni Elbasan 2

Linjë 220 kV – rreth 48 Km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkive Gramsh dhe Elbasan.

2. HEC Banja – Nënstacioni Cërrik

Linjë 110 kV – rreth 12 km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkisë Cërrik.

Këto dy linja transmetimi janë ndërtuar si një investim i Statkraft dhe i janë dorëzuar Operatorit të Sistemit të Transmetimit shqiptar.