Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vizioni, vlerat dhe parimet tona

Teksa biznesi ynë është në evoluim të vazhdueshëm, tre vlerat tona janë konstante. Ato përcaktojnë kulturën tonë dhe janë në bërthamën e çdo gjëje që bëjmë. Na bashkojnë në vende, fusha biznesi dhe teknologji të ndryshme.

Vizioni ynë

Ofrojmë energji të pastër

 

Vlerat tona

Kompetencë: Përdorim njohurinë dhe përvojën për të arritur synimet tona ambicioze për t’u njohur si lider në fushën ku operojmë.

Përgjegjshmëri: Krijojmë vlerë duke treguar kujdes për punonjësit anë, klientët, mjedisin dhe shoqërinë në përgjithësi.

Inovacion: Mendojmë me kreativitet, identifikojmë mundësi dhe zhvillojmë zgjidhje efektive.

 

Parimet tona

Kodi ynë i sjelljes shpjegon se si vlerat tona na udhëheqin në vendimmarrje, na ndihmojmë të sillemi në mënyrë të qëndrueshme, etike dhe me përgjegjësi sociale dhe duke zbatuar të gjitha kërkesat ligjore kudo operojmë.

Kodi ynë i sjelljes i aplikohet të gjitha kompanive të Grupit Statkraft dhe për të gjithë ata që punojnë me ne.