Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Vizioni, vlerat dhe parimet tona

Teksa biznesi ynë është në evoluim të vazhdueshëm, tre vlerat tona janë konstante. Ato përcaktojnë kulturën tonë dhe janë në bërthamën e çdo gjëje që bëjmë. Na bashkojnë në vende, fusha biznesi dhe teknologji të ndryshme.

Vizioni ynë

Ofrojmë energji të pastër

 

Vlerat tona

Kompetencë: Përdorim njohurinë dhe përvojën për të arritur synimet tona ambicioze për t’u njohur si lider në fushën ku operojmë.

Përgjegjshmëri: Krijojmë vlerë duke treguar kujdes për punonjësit anë, klientët, mjedisin dhe shoqërinë në përgjithësi.

Inovacion: Mendojmë me kreativitet, identifikojmë mundësi dhe zhvillojmë zgjidhje efektive.

 

Parimet tona

Kodi ynë i sjelljes shpjegon se si vlerat tona na udhëheqin në vendimmarrje, na ndihmojmë të sillemi në mënyrë të qëndrueshme, etike dhe me përgjegjësi sociale dhe duke zbatuar të gjitha kërkesat ligjore kudo operojmë.

Kodi ynë i sjelljes i aplikohet të gjitha kompanive të Grupit Statkraft dhe për të gjithë ata që punojnë me ne.

Lexoni kodin tonë të sjelljes