Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

HEC Moglicë

HEC Moglicë është hidrocentrali më i madh në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

HEC Moglicë është zhvilluar në zonën e bashkive Maliq, Korçë dhe Gramsh, përkatësisht në Qarkun e Korçës dhe të Elbasanit.

Zbatimi i aktiviteteve të ndërtimit filloi në vitin 2015 dhe ky hidrocentral filloi operimet tregtare në tremujorin e dytë të 2020-ës. Punimet u zbatuan nga kontraktorë të specializuar ndërkombëtarë dhe kombëtarë.

HEC Moglicë shfrytëzon një lartësi prej rreth 300 metra ndërmjet lartësive 650 dhe 350 metra mbi nivelin e detit. Ajo përbëhet nga diga me bërthamë asfalti dhe mbushje me material vendi me një lartësi prej rreth 167 metra e lartë, e cila është një nga më të lartat në botë të llojit të vetë. Rezervuari ka një vellim total prej rreth 380 milion m³ dhe një sipërfaqe prej rreth 7.2 km².

Centrali i Moglicës e merr ujin nëpërmjet një tuneli rreth 10.7 Km të gjatë nga rezervuari i Moglicës. HEC Moglicë përdor dy njësi të mëdha turbinash Francis dhe një turbinë të vogël për rrjedhën ekologjike pranë digës. Kapaciteti i instaluar është prej 197 MW me një prodhim mesatar vjetor prej rreth 450 GWh.Faqe të ngjashme