Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

HEC Moglicë

HEC Moglicë është hidrocentrali më i madh në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

HEC Moglicë është zhvilluar në zonën e bashkive Maliq, Korçë dhe Gramsh, përkatësisht në Qarkun e Korçës dhe të Elbasanit.

Zbatimi i aktiviteteve të ndërtimit filloi në vitin 2015 dhe ky hidrocentral filloi operimet tregtare në tremujorin e dytë të 2020-ës. Punimet u zbatuan nga kontraktorë të specializuar ndërkombëtarë dhe kombëtarë.

HEC Moglicë shfrytëzon një lartësi prej rreth 300 metra ndërmjet lartësive 650 dhe 350 metra mbi nivelin e detit. Ajo përbëhet nga diga me bërthamë asfalti dhe mbushje me material vendi me një lartësi prej rreth 167 metra e lartë, e cila është një nga më të lartat në botë të llojit të vetë. Rezervuari ka një vellim total prej rreth 380 milion m³ dhe një sipërfaqe prej rreth 7.2 km².

Centrali i Moglicës e merr ujin nëpërmjet një tuneli rreth 10.7 Km të gjatë nga rezervuari i Moglicës. HEC Moglicë përdor dy njësi të mëdha turbinash Francis dhe një turbinë të vogël për rrjedhën ekologjike pranë digës. Kapaciteti i instaluar është prej 197 MW me një prodhim mesatar vjetor prej rreth 450 GWh.Faqe të ngjashme