Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

HEC Moglicë

HEC Moglicë është hidrocentrali më i madh i Projektit Hidroenergjetik të Devollit

Lexoni më shumë

HEC Banja

HEC Banja është në operim prej vitit 2016

Lexoni më shumë

Tregtimi i Energjisë

Tregtimi, Origjinimi dhe Menaxhimi i Energjisë

Lexoni më shumë


Bashkohu me ne

Si lider në prodhimin e energjisë së rinovueshme, ne varemi nga njerëz të përkushtuar që duan t'i japin formë të ardhmes me ne. Jeni gati për të bërë ndryshimin?

Lexoni mëshumë

Statkraft në Shqipëri

  • 269 MW
    Kapaciteti i instaluar në shfrytëzim në Hidrocentralet e banjës dhe Moglicës
  • 700 GWh
    Prodhimi vjetor i energjisë së rinovueshme nga hidrocentralet e banjës dhe Moglicës
  • 2 MWp
    Kapaciteti i inslaluar i planifikuar në Impiantin Fotovoltaik Lundrues të Banjës në ndërtim
Forest reflected in lake
Photo: Damian Heinisch

E ardhme e qëndrueshme

Ambicia jonë është të kontribuojmë drejt një të ardhme më të qëndrueshme duke sjellë energjinë e rinovueshme pranë industrive, bizneseve, komuniteteve dhe shtëpive kudo në botë.

Lexoni më shumë

Lajmet e fundit

Two employees inspecting technical equipment
Ringedalen power plant
Photo: Lars Petter Pettersen
Banja HPP
Banja HPP, Albania
Photo: Devoll Hydropower Sh.A.

Projekti Hidroenergjetik i Devollit

Projekti Hidroenergjetik i Devollit është investimi më i madh privat në hidroenergji në Shqipëri në 30 vitet e fundit.

Lexoni më shumë

Statkraft në botë

Mësoni më shumë rreth vendeve ku operojmë

Lexoni më shumë