Statkraft në botë

Statkraft është kompani lider në hidroenergji në rang ndërkombëtar dhe prodhuesi më i madh i energjive të rinovueshme në Europë. Grupi prodhon hidroenergji, energji nga era, dielli, gazi dhe furnizon edhe ngrohje qendrore. Statkraft është kompani globale në operimet e tregut të energjisë. Statkraft ka 4000 të punësuar në 17 vende.

Harta e botës