Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Punoni me ne

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka krijuar një numër të madh vendesh pune gjatë fazës së ndërtimit. Vetë Devoll Hydropower Sh.A. punëson vetëm një numër të kufizuar punonjësish direkt, kryesisht personel me kualifikim të lartë.

Kushdo që është i interesuar të merret në konsideratë për mundësi punësimi pranë Devoll Hydropower Sh.A. mund të dergojë Curriculum Vitae, së bashku me një Letër Interesi në adresën e-mail:

hr.albania@statkraft.com

Aktualisht shumica e punësimit kryhet nga kontraktorët e specializuar që po zbatojnë aktivitetet e ndërtimit. Personat e interesuar për t'u punësuar gjatë aktiviteteve të ndërtimit duhet ta adresojnë kërkesën e tyre direkt pranë kontraktorëve përkatës.

Vende të lira pune:

Aktualisht nuk ka njoftime për vende të lira pune