Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Punoni me ne

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka krijuar një numër të madh vendesh pune. Vetë Devoll Hydropower Sh.A. punëson vetëm një numër të kufizuar punonjësish direkt, kryesisht personel me kualifikim të lartë.

Kushdo që është i interesuar të merret në konsideratë për mundësi punësimi pranë Devoll Hydropower Sh.A. mund të dergojë Curriculum Vitae, së bashku me një Letër Interesi në adresën e-mail:

hr.albania@statkraft.com

Aktualisht shumica e punësimit kryhet nga kontraktorët e specializuar që po zbatojnë aktivitetet e ndërtimit. Personat e interesuar për t'u punësuar gjatë aktiviteteve të ndërtimit duhet ta adresojnë kërkesën e tyre direkt pranë kontraktorëve përkatës.

Vende të lira pune:

Menaxher i Kontabilitetit dhe Kontrollit - Devoll Hydropower - Shqipëri (klikoni për më shumë informacion)