Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Plani i brendshëm për Emergjencat Civile në Hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës

Përmbledhje e Planit të brendshëm për Emergjencat Civile në Hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës

Jeta, shëndeti dhe mjedisi janë pritoritetet kryesore të Statkraft në rast situate emergjence. Ne e menaxhojmë riskun që lidhet me aktivitetet tona dhe jemi të përgatitur për të trajtuar emergjenca.