Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Renewables Albania Sh.p.k.

Statkraft Renewables Albania Sh.p.k. (SRA) është një kompani shqiptare në pronësi dhe e operuar nga Statkraft.

SRA po zbaton një projekt inovativ kërkim-zhvillimi të energjisë diellore në rezervuarin e HEC Banjë.

SRA është duke investiguar oportunitete për zhvillimin e projekteve në Shqipëri në fushën e prodhimit të energjive të rinovueshme.