Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dëgjesa Publike mbi Vlerësimin Mjedisor Strategjik të Lumit të Devollit

25 mar, 2010

Më 25 Mars 2010, Deoll Hydropower Sh.A. mori pjesë në prezantimin dhe diskutimin publik të propozimit të Vlerësimit Mjedisor Strategjik (VMS) për Planifikimin Energjetik në Lumin Devoll. Evenimenti që u mbajt në Pallatin e Kulturës “Thoma Prifti” në Gramsh u organizua nga Ministria e Ekonomise, Tregtisë dhe Energjetikës (METE) dhe në të morën pjesë shumë përfaqësues të komunitetit.

VMS, i hartuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe grupi i saj i eksertëve në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit përcakton kornizën strategjike Shqiptare të zhvillimit të hidroenergjisë në luginën e Devollit në termat e mbrojtjes mjedisore dhe sociale.

Qëllimi i VMS është:

  • Të qartësojë kushtet dhe kufizimet rregulluese.
  • Të diskutojë alternativën e propozuar të hidroenergjisë dhe opsionin e mos-veprimit nga një perspektivë sociale dhe mjedisore.
  • To ofrojë informacione rreth oportuniteteve dhe kufizimeve për përdorimin në të ardhmen të tokës dhe zhvillimin ekonomik.
  • Të identifikojë çështjet kyç që kanë nevojë për studim të mëtejshëm.

Devoll Hydropower Sh.A. do të implementojë projektin e saj me kujdes të lartë ndaj këtij dokumenti, duke respektuar natyrën, mjedisin dhe komunitetin e zonës.