Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Publikohet Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Projektin Hidroenergjetik të Devollit

18 tet, 2013

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social përfshin masat zbutëse mjedisore dhe sociale për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.

Në vijim të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social të realizuar nga konsulentë të pavarur, Devoll Hydropower Sh.A. ka përgatitur Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social për zbutjen e ndikimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

Bazuar në parimet e IFC-së, synohet që familjet e prekura nga projekti që njihen me të drejtë për të përfituar nga programet e DHP-së të jenë në kushte të njëjta apo më të mira pas përfundimit të projektit.

Devoll Hydropower do të ndërtojë në aderim me praktikat e mira të sigurisë, mjedisit dhe social.

Klikoni këtu për të parë Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social