Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fillon ndërtimi i rrugëve lidhëse për fshatrat e prekur në zonën e HEC Moglicë

08 jan, 2018

Në janar 2018 ka filluar ndërtimi i rrugëve lidhëse për rivendosjen e aksesit të humbur në fshatrat e prekur nga krijimi i rezervuarit të HEC Moglicë.

Ndërtimi filloi pas një viti intensiv planifikimi dhe bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet Statkraft dhe Bashkisë Maliq.

Ky projekt përfshiu ndërtimin e dy segmenteve të rrugëve rurale:

  • Segmenti i Rrugës Rurale 2A – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Peshtan – Fshati Kodras (Pulaha Lart) – Rreth 7.4 Km
  • Segmenti i Rrugës Rurale 2B – Rruga Nacionale Gramsh – Maliq – Fshati Gjinikas – Rreth 4.2 Km

Ky projekt zbatohet në kuadër të procesit të Infrastrukturës Zëvendësuese dhe programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Statkraft në mbështetje të komuniteteve të prekura nga zbatimi i HEC Moglicë.

Ndërtimi i këtyre segmenteve rrugore planifikohet të përfundojë brenda vitit 2018, përpara fillimit të krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë.