Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Shtëpitë Zëvendësuese për ndikimet nga HEC Moglicë përfundohen dhe u dorëzohen familjeve të prekura nga projekti

05 gush, 2018

Në gusht 2018 përfundoi zhvendosja e 21 familjeve të prekura nga projekti i HEC Moglicë në Shtëpitë Zëvendësuese që u ndërtuan në Maliq.

Pas vitesh me konsultime me Familjet e Prekura nga Projekti (FPP) dhe tejkalimi i sfidave institucionale për alokimin e truallit të nevojshëm, ndërtimi i Shtëpive Zëvendësuese të reja përfundoi në korrik dhe FPP-të u zhvendosën menjëherë në shtëpitë zëvendësuese.

Në inaugurimin dhe dorëzimin e shtëpive zëvendësuese pranë FPP-ve ishte i pranishëm edhe Kryeministri i Shqipërisë i cili i dorëzoi çelësat një prej familjeve.

Ndërtimi i Shtëpive Zëvendësuese për FPP-të u realizua në kuadër të programit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social për zbutjen e ndikimeve të Projektit Hidrenergjetik të Devollit.