Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Organizohet tryezë informuese me autoritetet rreth Planit të Emergjencave të HEC Banjë

10 jan, 2018

Në kuadër të Planit të Emergjencave të HEC Banjë, Statkraft organizoi një takim koordinues me autoritetet për të diskutuar dhe koordinuar Planin e Njoftimit të rasteve të Emergjencave në rrjedhën e poshtme të Banjës.

Plani synon të parandalojë dhe/ose kufizojë pasojat e padëshirueshmë, në rast të situatave të emergjencës nga përmbytjet.

Takimi u mbajt pranë ambienteve të HEC Banjë dhe në të morën pjesë përfaqësues nga 10 Bashki dhe Prefektura.

Gjatë takimit u prezantuan dhe diskutuan tre skenare kryesore të mundshme të shkarkimeve të mëdha nga HEC Banjë. Gjithashtu, u prezantua Plani i Emergjencave të HEC Banjë me harta GIS të simulimeve të zonave të prekura.

Rezervuari i HEC Banjë ka sipërfaqe totale prej rreth 14 km2, me vëllim total prej rreth 400 milion m3.