Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft mbështet aktivitete shëndetësore në Muajin e Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit në zonën e projektit të Devollit

31 tet, 2018

Në këtë muaj të Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit, Statkraft ka mbështetur realizimin e një aktiviteti lidhur me shëndetin i organizuar për gratë në zonën e HEC Banjë.

Kjo iniciativë pason një bashkëpunim të suksesshëm në një tjetër fushatë shëndetësore të realizuar me nxënësit në fund të vitit 2017 dhe Statkraft vazhdoi bashkëpunimin me autoritetet vendore të shëndetit në qytetin e Gramshit në mbështetje të grave që jetojnë në zonë të cilat nuk kanë akses në mekanizma të përshtatshëm ekzaminues.

Iniciativa konsiston në ofrimin e kontrolleve të shnëdetit falas për gratë e zonës pas pjesëmarrjes së tyre në ekzaminimin e mamografisë që u ofrua nga autoritetet (për here të parë në zonë pas 15 vitesh) gjë e cila ishte kontribut i Drejtorisë së Shëndetit Publik Gramsh në këtë iniciativë. Statkraft u angazhua në plotësimin e ketyre ekzaminimeve me kontroll të plotë shëndeti që përfshinte analiza specifike për gratë si pap-test, eko gjiri dhe vizita gjinekologjike.

Deri më tani kanë përfituar më shumë se 250 gra nga ky aktivitet, dhe synohet një pjesëmarrje prej më shumë se 400 përfituesish. Gjithashtu janë realizuar sesione ndërgjegjësimi për risqet e shëndetit me pjesëmarrëset në aktivitet.

Aktiviteti u mbështet në kuadër të Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social për Operimet e HEC Banjë me qëllim për rritjen e ndërgjegjësimit ndaj risqeve të shëndetit dhe ofrim i një mbështetje konkrete për këtë grup specifik.