Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft mbështet aktivitete shëndetësore me nxënësit në zonën e projektit të Devollit

05 shk, 2018

Në kuadër të Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social, Statkraft mbështeti realizimin e një aktiviteti të lidhur me shëndetin i organizuar me nxënës në zonat e HEC Banjë dhe HEC Moglicë.

Kjo iniciativë konsistoi në ofrimin e ekzaminimeve shëndetësore pa pagesë për nxënësit në shkolla të përzgjedhura për klasat 1-9 dhe u realizua në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet lokale të shëndetësisë dhe arsimit.

Aktiviteti u realizua në zonat e Gramshit dhe Moglicës dhe më shumë se 1200 nxënës që jetonë në këto zona përfituan prej kësaj iniciative. Disa nga ekzaminimet që u ofruan nuk janë të disponueshme nëpërmjet sistemit shëndetësor publik lokal dhe u ofruan për herë të parë për shumicën e nxënësve pjesëmarrës. Aktiviteti u realizua në periudhën mes tetorit 2017 dhe janarit 2018.

Kjo iniciativë u mirëprit nga komunitetet lokale të cilët ëshfaqën interes të lartë për të marrë pjesë dhe përfituar nga ky aktivitet me një nivel pjesëmarrje prej rreth 90 % të nxënësve që ju ofrua ky përfitim.