Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft merr lejen për fillimin e krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë

14 maj, 2019

Më 14.05.2019 Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha miratoi autorizimin për fillimin e krijimit të rezervuarit të HEC Moglicë.

Ky miratim shënon arritjen e një objektivi madhor për këtë hap shumë të rëndësishëm në ndërtimin e HEC Moglicë. Shumë shpejt planifikohet të nisë krijimi i rezervuarit të Moglicës.

Për HEC Moglicë aktualisht janë duke përfunduar punimet e fundit dhe aktivitetet e çimentimit pranë digës. Punimet e nëndheshme në tunele kanë përfunduar, dhe instalimi i makinerive në godinën e centralit të Moglicës është në progres të mirë.

HEC Moglicë përbëhet nga një digë me bërthamë asfalti dhe mbushje me material vendi me lartësi më shumë se 160 metra, tunel derivacioni rreth 11 Km dhe Central i nëndheshëm me një kapacitet të instaluar prej 184 MW. Kur të hyjë në operim, ky HEC do të prodhojë mesatarisht 450 GWh/vit.