Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft kontribuon në përpjekjet e reagimit ndaj emergjencës pas tërmetit në Shqipëri

03 dhj, 2019

Statkraft i bashkohet përpjekjeve të reagimit ndaj emergjencës pas tërmetit në Shqipëri të datës 26.11.2019. Fondet e angazhuara prej 50.000 Euro do të kanalizohen nëpërmjet Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC).

Mendimet tona janë me popullin shqiptar të goditur nga kjo fatkeqësi e tërmetit. Statkraft do të mbështesë ndihmesën nëpërmjet kontributit ndaj apelit të emergjencës së IFRC”, thotë Tron Engebrethsen, SVP-Albania pranë International Power në Statkraft,.

Statkraft është angazhuar për të mbështetur me 50.000 Euro si kontribut për përpjekjet që vazhdojnë për reagimin ndaj emergjencës. Kjo shumë e angazhuar do të kanalizohet nëpërmjet Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe.

Statkraft është e pranishme në Shqipëri prej vitit 2007, kryesisht nëpërmjet zhvillimit të Projektit Hidroenergjetik të Devollit. Strukturat e projektit të HEC Banjë dhe HEC Moglicë nuk janë ndikuar negativisht nga ky tërmet.