Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Bashkia Maliq dhe përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri mbjellin pemë në Maliq

02 mar, 2019

Ky aktivitet u realizua në kuadër të Programit të Pyllëzimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit, dhe të ditëve kombëtare të pemëve.

Më 02.03.2019 Statkraft, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Bashkia Maliq dhe përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri mbjellin dru-frutorë pranë qytetit të Maliqit.

Zbatimi i Projektit Hidroenergjetik të Devollit ka ndikuar pyje ekzistuese në zonën e projektit. Për zbutjen e këtij ndikimi, si pjesë e detyrimeve të Kontratës së Koncesionit Statkraft po zbaton një program intensiv Pyllëzimi. Ky program përfshin pyllëzimin e mëse 850 Ha pyjesh të reja në zonën e projektit.

Më shumë se 20% e këtyre pyjeve planifikohet të mbillen me dru-frutorë dhe bime mjekësore aromatike në mbështetje të komuniteteve lokale, nëpërmjet iniciativës së “pyjeve sociale”.

Krijimi i pyllit social pranë qytetit të Maliqit synon të jetë një mbështetje shtesë për familjet e zhvendosura në Maliq për shkak të ndërtimit të HEC Moglicë.

Për këtë qëllim u mbajt një prezantim dhe takim me familjet e zhvendosura pas mbjelljeve në pyllin social aty pranë. Gjatë takimit, Ministria, Bashkia dhe përfaqësuesit të trupit diplomatik në Shqipëri vlerësuan dhe shfaqën si model për t’u ndjekur këto rezultate konkrete të bashkëpunimit të ngushtë të Statkraft dhe autoriteteve shqiptare.