Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vazhdojnë testimet në Hidrocentralin e Moglicës

03 dhj, 2019

Fillimi i vitit 2020 ka përkuar me fillimin e fazës së testimeve në Hidrocentralin e Moglicës, HEC-i më i madh i Projektit Hidroenergjetik të Devollit, investim i kompanisë norvegjeze Statkraft.

Pas disa vitesh në fazë zhvillimi dhe ndërtimi, gjatë vitit 2019 u mbyllen punimet kryesore dhe filloi mbushja e rezervuarit të Moglicës.

Gjatë këtyre muajve janë realizuar një mori testesh për të kolauduar dhe përgatitur për të vënë në funksion veprën më të madhe hidroenergjetike private në Shqipëri. Testet realizohen nga kompani të specializuara në koordinim edhe me strukturat e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Në kuadër të fazës së testimeve, më datë 12.04.2020 është realizuar edhe testimi i portave të shkarkuesit të sipërm të digës, i cili ka rezultuar me sukses. Operimet e plota tregtare të HEC Moglicë planifikohen të jenë në tremujorin e dytë të 2020-ës, me gjithë vështirësitë shtesë të hasura si pasojë e pandemisë nga Covid-19.